कार्यालय मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन (म0प्र0)
   धारा 40 एवं 92 प्रकरणों के निराकरण की जानाकरी (वर्ष 2018-19) 
स0क्र0  जिला पंचायत में दर्ज प्रकरण क्रमॉंक जनपद पंचायत ग्राम पंचायत  का नाम पक्षकार का नाम प्रकरण अन्‍तर्गत धारा आदेश  रिमार्क
1 2 3 4 5 6 7 8
1 185/अ-89/2016-17 औ0गंज डुंगरिया 1-बरसिम,सरपंच 40 21-02-2018  
2 60/अ-89/2016-17 सांची अम्‍बाडी 1-  बादाम बाई, सरपंच
2- हेमेन्‍द्र तिवारी सचिव
92 21-03-2018  
3 90/अ-89/2016-17 सांची व्‍यावरा 1- निर्मला बाई, सरपंच
2- तुलसीराम सचिव
92 27-03-2018  
4 184/अ-89/2016-17 औ0गंज डुंगरिया 1- बरसिम, सरपंच
2- अशोक दायमा, सचिव
92 19-04-2018  
5 93/अ-89/2016-17 सांची गीदगढ 1-भारत सिंह, सरपंच
2-रामप्रसाद, सचिव
92 27-04-2018  
6 161/अ-89/2016-17 गैरतगंज पटी 1-समरीन बी, सरपंच
2-रणधीर सिंह, सचिव
92 02-05-2018  
7 38/अ-89/2016-17 सांची बांसखेडा 1- शफकत, सरपंच
2- कल्‍लू शाक्‍या, सचिव
92 03-05-2018  
8 43/अ-89/2016-17 सांची मांखनी 1- कल्‍याण सिंह , सरपंच
2- कमलेश यादव, सचिव
92 03-05-2018  
9 42/अ-89/2016-17 सांची रंगपुरा केसरी 1-नारायणी बाई, सरपंच
2- रीतेश यादव, सचिव
92 03-05-2018  
10 52/अ-89/2016-17 सांची मुगालिया 1-संजय मीणा, सरपंच
2-धीरज सिंह, सचिव
92 03-05-2018  
11 41/अ-89/2016-17 सांची पीपलखिरिया 1-शहजाद मियॉ, सरपंच
2- हिम्‍मत सिंह, सचिव
92 11-05-2018  
12 49/अ-89/2016-17 सांची नरवर 1-उमा बाई, सरपंच
2-हरिशंकर शर्मा, सचिव
92 15-05-2018  
13 47/अ-89/2016-17 सांची कांठ 1- वीरेन्‍द्र कुमार, सरपंच
2-  कमल सिंह, सचिव
92 15-05-2018  
14 115/19/ अ-89/2016-17 सिलवानी धनगवॉ 1- भगवान सिंह, सरपंच
2- शिवराम रघुवंशी, सचिव
92 17-05-2018  
15 89/अ-89/2016-17 सांची गीदगढ 1-निर्मला बाई, सरपंच
2-रामप्रसाद, सचिव
92 25-05-2018  
16 44/अ-89/2016-17 सांची परवरिया 1-सिया बाई, सरपंच
2-रामदास, सचिव
92 30-05-2018  
17 32/अ-89/2016-17 सांची नांद 1- गंगा बाई, सरपंच  
2- राजेश समाधिया, सचिव
92 08-06-2018  
18 110/अ-89/2016-17 सिलवानी चुन्‍हेटिया 1-कु0 इन्‍द्रजीत, सरपंच
2- राजकुमार गौर, सचिव
92 14-06-2018  
19 97/अ-89/2016-17 सांची सेवासनी 1- मुन्‍नी बाई, सरपंच  
2-ओम प्रकाश, सचिव
92 21-06-2018  
20 36/अ-89/2016-17 सांची नरखेडा 1-कल्‍याण सिंह, सरपंच  
2-मनोजकुमार, सचिव
92 21-06-2018  
21 103/अ-89/2016-17 सांची नीनोद 1- बैजनाथ, सरपंच  
2- लीलाकिशन, सचिव
92 25-06-2018  
22 125/अ-89/2016-17 बाडी टौंगा 1- गोमती बाई, सरपंच
2-  रामगोपाल रघुवंशी, सचिव
92 28-06-2018  
23 115/02/अ-89/2016-17 सिलवानी सिवनी 1- बृज किशोर, सचिव       92 28-06-2018  
24 56/अ-89/2016-17 सांची सेमरा 1- जशोदी बाई, सरपंच
2-क़पाराम, सचिव
92 17-07-2018  
25 115/05/अ-89/2016-17 सिलवानी जयपुर/सिंहपुर 1- शारदा बाई, सरपंच
2-  तखत सिंह, सचिव
92 27-07-2018  
26 33/अ-89/2016-17 सांची मानपुर 1-गीता बाई, सरपंच  
2- कैलाश बाबू राय, सचिव
92 01-08-2018  
27 37/अ-89/2016-17 सांची मुडियाखेडा 1-सईद खॉ, सरपंच  
2-रामगोपाल सेन, सचिव
92 03-08-2018  
28 27/अ-89/2018-19 बाडी बागपिपरिया 1- रेनका बाई, सरपंच  
2- प्रताप सिंह, सचिव
3- रेखा तंवर, उपयंत्री
92 11-09-2018  
29 106/अ-89/2016-17 सांची अण्‍डोल 1- बैजनाथ, सरपंच  
2- लीलाकिशन, सचिव
92 27-09-2018  
30 166/09/अ-89/2016-17 औ0गंज धामधूसर 1-भोलाराम, सरपंच  
2- विमलकुमार, सचिव
92 13-12-2018  
31 35/अ-89/2016-17 सांची नीनोद 1- हल्‍केराम, सरपंच  
2- लीला किशन, सचिव
92 14-12-2018  
32 46/अ-89/2016-17 सांची बिरहोली 1-संतोषी गौर, सरपंच  
2-शिशुपाल गौर, सचिव
92 14-12-2018  
33 91/अ-89/2016-17 सांची सुनारी सलामतपुर 1- पार्वती बाई, सरपंच  
2-सुधीर सिंघई, सचिव
92 14-12-2018  
34 39/अ-89/2016-17 सांची सुनारी सलामतपुर 1- पार्वती बाई, सरपंच  
2-सुधीर सिंघई, सचिव
92 14-12-2018  
35 107/अ-89/2016-17 सांची सेमरा 1- राजेश कुमार अहिरवार, सरपंच  
2-क़पाराम लोधी, सचिव
92 14-12-2018  
36 55/अ-89/2016-17 सांची बारला 1- कमला बाई, सरपंच  
2- रामदास नरवरिया, सचिव
92 14-12-2018  
37 45/अ-89/2016-17 सांची बारला 1-रेवाराम, सरपंच  
2-रामदास, सचिव
92 20-12-2018  
38 96/अ-89/2016-17 सांची नरखेडा 1- कल्‍याण सिंह, सरपंच  
2- मनोज कुमार, सचिव
92 31-12-2018  
39 127/अ-89/2016-17 बाडी पलकाश्री 1- कैलाश गौड, सरपंच  
2-मोहन रजक, सरपंच
3- भवानी सिंह ठाकुर,सचिव
92 31-12-2018  
40 92/अ-89/2016-17 सांची नांद 1- गंगा बाई, सरपंच  
2-रीतेश यादव, सचिव
92 05-01-2019  
41 166/17/अ-89/2016-17 औ0गंज खपरियाखापा 1- सुलोचना बाई, सरपंच  
2-प्रेमनारायण, सचिव
92 08-01-2019  
42 166/08/अ-89/2016-17 औ0गंज आशापुरी 1- कुअर सिंह, सरपंच  
2- ललित चौरसिया, सचिव
92 08-01-2019  
43 126/अ-89/2016-17 बाडी सनखेडा 1- करोडीलाल, सरपंच  
2-सनत कुमार चतुर्वेदी, सचिव
92 11-01-2019